Telt de oudere werknemer nog mee? Bijeenkomst 18 juni a.s voor HR-professionals

Recente cijfers van het CBS liegen er niet om. Tussen 1990 en 2011 is de gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking met 5 jaar gestegen tot 41,2 jaar. In deze periode is de bevolking steeds ouder geworden. Daarnaast is ook de arbeidsparticipatie van de 50- tot 65-jarigen fors gegroeid: van 35 procent in 1990 tot 60 procent in 2011. Het gevolg van enerzijds vergrijzing en ontgroening anderzijds.

Het Nationaal Ouderenfonds ziet dat deze groep 50- tot 65 jarigen kwetsbaar is. De AOW-leeftijd is verhoogd en VUT-regelingen zijn afgeschaft. De kans op een baan bij een andere werkgever is ook vrijwel nihil (slechts 2% van vacatures wordt vervuld door 55plusser Bron: UWV), dus het is zitten blijven waar je zit. Opleidingstrajecten zijn vaak alleen voor jongere werknemers bedoeld: investeren in ouderen wordt nauwelijks gedaan. Het is dus niet zo gek dat veel oudere werknemers hun tijd ‘uitzitten’ tot het pensioen, met alle risico’s van dien. Zowel voor de werkgever als de werknemer.

Hoe zou het zijn als uw 55+ werknemer nog vol energie meedraait?

Het Nationaal Ouderenfonds wil in samenwerking met IK DOE HET! 55-plussers de kans bieden om op zoek te gaan naar de motor van hun energie. IK DOE HET! heeft zich ontwikkeld tot een platform voor de ‘nieuwe oudere’ met workshops, adviestrajecten voor 55+ marketingcommunicatie, mobiliteitstrainingen voor 55+ werknemers en sociale media activiteiten. IK DOE HET! richt zich op het individu: het gaat uit van de wens van ieder mens om zich te ontplooien en bij te dragen, ongeacht leeftijd. De periode richting het pensioen is een belangrijke transitiefase, waarin werkgevers een grote rol kunnen spelen om hun werknemers energiek te houden. Dit levert beide partijen direct voordeel op: blije werknemers staan immers gelijk aan gemotiveerde werknemers.

Bijeenkomst

Graag nodig ik u uit voor een bijeenkomst waarbij we in een klein gezelschap, brainstormen en ideeën formuleren hoe de oudere werknemer energiek en productief te houden. Daarbij komen een aantal vragen aan bod om te inventariseren welke behoefte er is, zowel binnen bedrijven als bij de werknemers, en wat er al door u wordt ondernomen op dit gebied. Daarnaast presenteren wij een  aantal producten die ontwikkeld zijn vanuit de IK DOE HET! gedachte, waarop wij graag uw feedback willen hebben.

De bijeenkomst wordt gehouden op:

Datum: maandag 18 juni
Locatie: Nationaal Ouderenfonds, Regulierenring 2d, Bunnik
Duur 11.30-13.30 inclusief lunch

Ik hoop van harte op je aanwezigheid!

Graag hoor ik of ik op je komst kan rekenen.

Hartelijke groet,

Mireille Goedkoop, Zorgt Communicatie/ IK DOE HET!
020.5287461, mireille@zorgtcommunicatie.nl

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × three =