Colofon

Idee en uitvoering:
Zorgt. Communicatie bv, Haarlem
www.zorgtcommunicatie.nl

Auteur: Mireille Goedkoop
Fotograaf: Michiel van der Ham
Basis ontwerp: Rens Dekker
Uitwerking ontwerp: Sandra Klercq